Peony banner image
Ryhmäpsykoterapia

Erityisosaamiseni on ryhmäpsykoterapia. Ryhmässä on mahdollista prosessoida oman elämän kipukohtia, kukin omaan tahtiinsa. Ryhmässä saa jakaa asioita, saada tukea ja vastauksia muilta ryhmäläisiltä. Ryhmässä voi korjata vuorovaikutuksen vääristymiä.

Merkittävänä asiana on kokemus ryhmään kuulumisesta, turvallisessa työskentelyn ilmapiirissä. Ryhmässä voi olla yksilöllisesti tarvitsemansa ajan.

Millainen on ryhmäanalyyttinen ryhmä? Lisätietoja Ryhmäanalyysiyhdistys ry:n sivuilta.

Yksilöterapia

Onko tämänhetkisessä elämäntilanteessasi kuormitusta? Saatat kärsiä masennus-, ahdistus- tai uupumisoireista. Tai läpikäydä elämänkriisiä (ero, sairastuminen, menetys, työttömyys tms.) Tai sinulla on haasteita ihmissuhteissasi. Yksilöterapia antaa mahdollisuuden työstää asioitasi luottamuksellisessa yhteistyössä. Käynnit sovitaan yksilöllisesti sinun tarpeesi mukaan, joko viikottain tai harvajaksoisin käynnein.

Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjausta voidaan antaa yksilölle, ryhmälle tai koko työyhteisölle. Etukäteen selkeästi määritellyt tavoitteet auttavat työnohjausta onnistumaan. Tavoitteita voidaan prosessin kuluessa tarkistaa. (Suomen työnohjaajat ry)